DNTN Chế biến Thực Phẩm  - Địa Chỉ : 524 Phan Văn Trị và 157-159 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5, Tp. HCM - Hotline: 028 3838 8888

Món ăn đặt trước

Mới
Sản phẩm này vui lòng đặt trước 3h
360,000 đ/con
Mới
Sản phẩm này vui lòng đặt trước 3h
340,000 đ/con
Mới
Sản phẩm này vui lòng đặt trước 3h
260,000 đ/con
Mới
Sản phẩm này vui lòng đặt trước 1h
1,280,000 đ/con
Mới
Sản phẩm này vui lòng đặt trước 1h
1,380,000 đ/con
Mới
Sản phẩm này vui lòng đặt trước 1h
1,580,000 đ/con
Mới
Sản phẩm này vui lòng đặt trước 1h
1,880,000 đ/con
Mới
Vui lòng liện hệ qua Số HotLine: 028.3838.8888
390,000 đ/kg
Mới
Vui lòng liện hệ qua Số HotLine: 028.3838.8888
390,000 đ/kg
Mới
Vui lòng liện hệ qua Số HotLine: 028.3838.8888
340,000 đ/kg