DNTN Chế biến Thực Phẩm  - Địa Chỉ : 524 Phan Văn Trị và 157-159 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5, Tp. HCM - Hotline: 028 3838 8888

Sản phẩm

Bán chạy
90,000 đ/góc
Mới
80,000 đ/góc
Bán chạy
180,000 đ/nữa con
Bán chạy
170,000 đ/nữa con
Bán chạy
40,000 đ/gram
Bán chạy
40,000 đ/gram
Bán chạy
35,000 đ/gram
Bán chạy
35,000 đ/gram
Bán chạy
35,000 đ/gram
340,000 đ/1kg/goi
170,000 đ/500g/goi
Mới
145,000 đ/500g/goi