DNTN Chế biến Thực Phẩm  - Địa Chỉ : 524 Phan Văn Trị và 157-159 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5, Tp. HCM - Hotline: 028 3838 8888

Hệ thống cửa hàng

Cửa hàng Phan Văn Trị
524 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận 5
Số Điện Thoại: 028.3838.8888
Cửa hàng Bùi Hữu Nghĩa
157-159 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5
Số Điện Thoại: 028.3923.9463
Cửa hàng Bùi Hữu Nghĩa
132 Bùi Hữu Nghĩa, P.7, Q.5
Số Điện Thoại: 028.3838.3287