DNTN Chế biến Thực Phẩm  - Địa Chỉ : 524 Phan Văn Trị và 157-159 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5, Tp. HCM - Hotline: 028 3838 8888

Góp ý

Ý kiến khách hàng về
Sản phẩm heo
Chất lượng
Phục vụ
Vệ sinh
Sản phẩm gà
Chất lượng
Phục vụ
Vệ sinh
Sản phẩm vịt
Chất lượng
Phục vụ
Vệ sinh
Sản Phẩm Lạp Vị
Chất lượng
Phục vụ
Vệ sinh
Thông tin khách hàng