DNTN Chế biến Thực Phẩm  - Địa Chỉ : 524 Phan Văn Trị và 157-159 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5, Tp. HCM - Hotline: 028 3838 8888

Món ăn đặt trước

Mới
Sản phẩm này vui lòng đặt trước 3h
340,000 đ/con
Mới
Sản phẩm này vui lòng đặt trước 3h
320,000 đ/con
Mới
Sản phẩm này vui lòng đặt trước 3h
260,000 đ/con
Mới
Sản phẩm này vui lòng đặt trước 1h
1,480,000 đ/con
Mới
Sản phẩm này vui lòng đặt trước 1h
1,580,000 đ/con
Mới
Sản phẩm này vui lòng đặt trước 1h
1,780,000 đ/con
Mới
Sản phẩm này vui lòng đặt trước 1h
2,080,000 đ/con
Mới
Vui lòng liện hệ qua Số HotLine: 028.3838.8888
420,000 đ/kg
Mới
Vui lòng liện hệ qua Số HotLine: 028.3838.8888
420,000 đ/kg
Mới
Vui lòng liện hệ qua Số HotLine: 028.3838.8888
370,000 đ/kg