DNTN Chế biến Thực Phẩm  - Địa Chỉ : 524 Phan Văn Trị và 157-159 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5, Tp. HCM - Hotline: 028 3838 8888

Sản phẩm

Bán chạy
90,000 đ/góc
Đặt hàng
Bán chạy
170,000 đ/nữa con
Đặt hàng
Bán chạy
40,000 đ/gram
Đặt hàng
Bán chạy
40,000 đ/gram
Đặt hàng
Bán chạy
35,000 đ/gram
Đặt hàng
Bán chạy
35,000 đ/gram
Đặt hàng
Bán chạy
35,000 đ/gram
Đặt hàng
360,000 đ/1kg/goi
Đặt hàng